Tervetuloa

Siivouspalvelut

 • Kiinteistöt
 • Uudisrakennukset
 • Toimistot
 • Remonttisiivoukset

Kodin hengetär

 • Kotisiivoukset

Kodin renki

 • Nurmikon ja aidan leikkuu
 • Pienet remontit
 • Kodinhuoltotyöt
 • ym. palvelut

Sammutinhuolto

 • Sammuttimien huollot
 • Sammuttimien tarkastukset
 • Uudet sammuttimet
 • Hiilidioksiditäyttö.